Integritetspolicy och GDPR

GDPR

 

GDPR och insamling av data.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
GDPR även kallad dataskyddsförordningen är en lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär också att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter, såsom namn, telefonnunmer, e-post och andra relevanta uppgifter knutna till vår affärsrelation och uppdrag.

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi tar din integritet på största allvar och hanterar alla våra kunders personuppgifter med aktsamhet.
Under vår affärsrelation och en tid därefter kan vi därför komma att lagra våra kunders uppgifter i våra olika system. Vilka dessa är och vad dess funktion är beskrivs längre ner i detta dokument.

 

Vart kan vi komma att lagra dina personuppgifter?

 

G Suite, Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Analytics,  (Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Unite States (“Google”).

Vi använder oss av G suite för vårt dagliga arbete, G Suite är Googles motsvarighet till Microsoft Office. Programsviten innefattar bl.a kalkylark, dokument, presentationer, grupper, kontakter, drive, E-post (gmail), hangout, formulär m.m. Vi kan lagrar i denna/dessa tjänster offerter, mailkorrenspondens, kalenderhändelser, och annan data knutna till våra projekt. Vi vill i minsta möjliga mån spara onödig persondata, men spar viss data för att underlätta vår affärsrelation.

 

Bokio (Bokio AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg, Sweden)

Bokio är vårt faktureringsverktyg, härifrån hanterar vi våra fakturor och kundregister.
Du hamnar i vårt kundregister först efter att vi skickat vår första faktura till dig. Om du önskar att dina personuppgifter inte står med på fakturan/hamnar i vårt kundregister, vänligen kontakta oss.

 

 

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA)

Vi använder oss utav MailChimp för e-postmarknadsföring. Vi skickar främst tre typer utav e-post, Erbjudanden, Nyheter, Information till dig som kund, prospect, tidigare kund, partner eller leverantör. Du kan som mottagare när som helst säga upp din prenumeration av vårt nyhetsbrev via länken längst ner i e-postmeddelandet.

 

Säkerhet

WEBTO använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga.

 

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till WEBTO enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud, Javad Simin.

WEBTO
Ribbingsväg 23 , 192 52 Sollentuna.
0762 56 0284
info@webto.se