WEBTO blogg

Välkommen till Gutenberg-redigeraren WEBTO webbyrå i Stockholm

Välkommen till Gutenberg-redigeraren

Målet för den nya redigeraren är att göra det enkelt och skojigt att lägga till rikt innehåll i WordPress. Hela inlägget består av innehållsbitar– ungefär som LEGO-bitar – som du kan flytta runt och interagera med. Om du flyttar din pekare märker du hur olika block markeras med ramar och pilar.
wordpress utveckling WEBTO webbyrå i Stockholm

Varför du bör välja WordPress

WordPress har de senaste dryga 10 åren utvecklats till ett av webbens mest populära mjukvaror för webbpublicering. Knappt en tredjedel av världens webbplatser drivs med WordPress och även sådan statistik säger väldigt lite om nyttan med WordPress för en enmansföretagare eller småföretagare är det ändå talande för att välja WP.