Varför du bör välja WordPress

WordPress har de senaste dryga 10 åren utvecklats till ett av webbens mest populära mjukvaror för webbpublicering. Knappt en tredjedel av världens webbplatser drivs med WordPress och även sådan statistik säger väldigt lite om nyttan med WordPress för en enmansföretagare eller småföretagare är det ändå talande för att välja WP.

WordPress har de senaste dryga 10 åren utvecklats till ett av webbens mest populära mjukvaror för webbpublicering. Knappt en tredjedel av världens webbplatser drivs med WordPress och även sådan statistik säger väldigt lite om nyttan med WordPress för en enmansföretagare eller småföretagare är det ändå talande för att välja WP.

Tjusningen med WordPress är att det i grunden är ett bloggverktyg. Hela setup’en med inlägg, sidor och kommentarer är som gjort för en blogg. Det är inget att sticka under stolen med, även om en del gärna använder det som motargument i diskussioner kring WP:s nytta och icke-nytta jämfört med andra system.

Det som talar emot WordPress som system är att det är simpelt i grunden. Om du ska drifta en webbplats med många samtida användare krävs det avancerade anpassningar av WordPress, med restriktioner och rättigheter i ibland externa system för att kunna administreras vettigt och kostnadseffektivt.

Fast är det bara du och några av dina anställda som ska arbeta med webbplatsen fungerar WordPress alldeles ypperligt. Då kommer ni istället vara tacksamma över att ni inte köpte ett stort och dyrt system med funktioner ni inte använder. Det är den främsta argumentet för WordPress: Att det må vara simpelt i grunden men att det kan byggas på med funktionalitet när verksamheten kräver det.

 

källa: wpkunskap