Välj om möjligt ett SSL-certifikat till din webbplats

Ett SSL-certifikat till din WordPress-webbplats är inte ett måste. Å andra sidan förespråkar Google SSL framför icke-SSL och vad Google säger tenderar att påverka hur väl en webbplats rankar i sökmotorerna.

Ett SSL-certifikat till din WordPress-webbplats är inte ett måste. Å andra sidan förespråkar Google SSL framför icke-SSL och vad Google säger tenderar att påverka hur väl en webbplats rankar i sökmotorerna.

Om du sätter upp en helt ny WordPress-webbplats bör du således göra det på en domän som har SSL aktiverat. Med SSL aktiverat styrs dina besökare om till HTTPS snarare än HHTP och kan åtnjuta en krypterad förbindelse med din WP-sajt.

 

 

Det finns även möjlighet att installera SSL på en existerande WordPress-webbplats. Huruvida det lyckas fullt ut eller inte är beroende av ditt WordPress-tema och dina WordPress-tillägg (plugin).

Att installera SSL på en befintlig WordPress-webbplats är att betrakta som avancerat. Även för den som arbetat med WordPress i några år. Det är mycket som ska klaffa och även om det finns gratis plugins som stöttar processen kan det fortfarande inträffa oförutsedda fel.

Det absolut enklaste sättet att förena SSL med WordPress är att börja om från början, från scratch. Att blåsa (radera) hela databasen, efter att du tagit alla backuper (XML + FTP), installera WordPress och göra en import för vidare anpassningar samt justeringar.